Irrigasjon

Uansett filsystem og stadig bedre instrumenteringsteknikker forblir en stor del av rotkanalflaten mekanisk upåvirket. Spylevæsker deaktiveres raskt, og derfor er det viktig å bruke tid på ytterligere spyling når rotkanalpreparasjonen er avsluttet. De væskene som vanligvis brukes til spyling, er natriumhypokloritt, EDTA-løsning og klorheksidindiglukonat.