Diagnostikk

Diagnostikk er en sentral del av all medisinsk og odontologisk virksomhet, siden diagnosen ligger til grunn for eventuelt behov for fortsatt undersøkelse, valg av behandling, råd om egenpleie samt prognose. Når det gjelder endodontiske spørsmål er røntgen og sensibilitetsundersøkelse av sentral betydning.