Rensing

Målsettingen med all endodontisk behandling er å fjerne mikroorganismer og vevsrester fra rotkanalen og skape gode forutsetninger for å gjøre en tett rotfylling, noe som krever en god teknikk og gode hjelpemidler. Unident tilbyr et bredt sortiment av filer og endomotorer.