Revisjon

Endodontisk revisjonsbehandling kan bli aktuelt når den rotfylte tannen viser kliniske og/eller radiologiske tegn på rester eller tilstøtende apikal periodontitt eller når den ser utett ut, f.eks. før en protetisk behandling. Vi har flere filsystemer for å fjerne guttaperka.