Hygiene & Desinfeksjon

Hygienen på klinikken blir et stadig viktigere tema. Velfungerende rutiner for rengjøring og desinfeksjon er en forutsetning for god pasientsikkerhet og et godt arbeidsmiljø. Hos oss finner du produkter for å rengjøre og desinfisere både enheter og alle overflatene i klinikken.