3M

Dimension Penta H, 2x390ml

2x330ml base, 2x60ml katalysator
Enhet: 2 baspasta á 300 ml,
Art.nr: 36714
Varemerke: 3M
Lev. art.nr.: ED36714