3M

Imprint 4 Penta Putty, Bulk-pack

6x360ml base/katalysator
Enhet: 6 x 300ml baspasta,
Art.nr: 71504
Varemerke: 3M
Lev. art.nr.: ED71504