Voco

V-Posil Mono Fast Light-Body, Start-kit

Inneholder: 2×380ml Mono Fast, 2×50ml Light-Body Fast
Art.nr: 2987
Varemerke: Voco
Lev. art.nr.: 2987

Dokumenter

  HMS datablad