Bløtvevsregenerasjon

Flere studier har vist at volumet og kvaliteten på bløtvev ikke bare er viktig for estetikken, men også viktig for flere aspekter ved oral helse. Med bløtvevserstatninger fra Geistlich er det flere fordeler med transplantasjoner av eget bløtvev. Fraværet av et inngrepssted reduserer smerte, sykelighet og operasjonstid. Vi tilbyr hele Geistlich-serien av bløtvevserstatninger for forskjellige bruksområder, Geistlich Fibro-Gide® for å få et større volum av bløtvev rundt tenner og implantater samt under ponti. Geistlich Fibro-Gide® dekkes alltid med slimhinne. Geistlich Mucograft® anbefales for åpen heling for å øke keratinisert slimhinne rundt tenner og implantater, samt dekning av resesjoner. Geistlich Mucograft® Seal anbefales også for åpen heling for å bevare slimhinnens tykkelse over ekstraksjonsalveolene.