Piezo kirurgisk utstyr

Piezokirurgi gir millimeterskarpe snitt som øker den kirurgiske presisjonen og bevarer beinet på en måte som er umulig med roterende instrumenter. Takket være den atraumatiske teknikken reduseres de postoperative plagene, for eksempel smerte og opphovning, og benvolumet bevares.