Smittevernutstyr til klinikken!

Hansker, visir, rengjøring, desinfisering etc.

VacStation – Ekstraoral Dental Vakuumsystem

Beskyttelsesvisir

Munnbind

Personlig tildekning

Hansker

For hendene

Overflatedesinfeksjon

Overflatedesinfeksjon alkoholfri

Suganlegg rengjøring

Kofferdam

DRYSHIELD ISOLATION SYSTEM