Smittevernutstyr til klinikken!

Hansker, visir, rengjøring, desinfisering etc.

VacStation – Ekstraoral Dental Vakuumsystem

VISIR

Overflatedesinfeksjon alkoholfri

Kofferdam