Engangsprodukter

I denne kategorien finner du et bredt utvalg av rimelige forbruksvarer som hansker, munnbeskyttelse, servietter, begere, sugere, papir og plast, bomullsdotter og tørrlegging... Ja, listen kan bli lang over alt som daglig brukes på en klinikk.