Smittevernsvarer til bra priser!

Surefil One™ - et nytt og unikt fyllingsmateriale fra Dentsply Sirona!

Surefil one er et nytt fyllingsmateriale spesielt egnet til utfordrende situasjoner. Selvadhererende, ubegrenset bulkfill, dualherdende og holdbar som en kompositt.

Småmaskiner – Bedøvelse & Endodonti