3M

Permadyne Penta L, 1x360ml

1x360ml base/katalysator
Enhet: 360ml
Art.nr: 30312D
Varemerke: 3M
Lev. art.nr.: 30312

Dokumenter

  HMS datablad